İnsan Kaynakları

Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği, İnsan Kaynakları Politikamız ;

Derneğimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda “doğru zamanda doğru iş için doğru insan” ilkesini izleyerek insan kaynağı ihtiyacını nitelikli işgücü ile karşılamak; çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak; çalışanlarımızın yükselmelerine, başarılı olmalarına, performanslarının değerlendirilmesine ve memnuniyetlerini arttırmaya olanak sağlayacak sistemler geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır. 

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜ DERNEĞİMİZE KAZANDIRMAK

• Sektördeki nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;
• Derneğimizi geleceğe taşıyacak, Sabancı değerlerine sahip, dernek kültürümüze uyumlu, işe en uygun nitelikteki iş gücünü bilimsel yöntemlerle seçmeyi ve doğru pozisyon için işe almayı hedefleriz.
 

ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİNE YATIRIM YAPMAK

• Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
• Çalışanlarımızın gelişimi için gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
• Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek sorumluluğumuzdur.
 

ORGANİZASYONU GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK

• Derneğimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;
• Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve derneğimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri önceliğimizdir.
 

ÜCRET YÖNETİMİ VE ÖDÜLLENDİRME

• Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek; çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek;
• Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek amacımızdır.
 

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU VE BAĞLILIĞINI ARTIRMAK

• Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;
• Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek;
• Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedefimizdir.

Bağlantılı Sayfalar


Bültenlerimize Kayıt Olun
Bize Ulaşın
Cumhuriyet Cd. No:39, Sultantepe, 34674 Üsküdar/İstanbul, Turkey
info@surekder.org
0 850 302 90 90

Bu yeşil alan bilgilerinizin en son teknoloji ve güvenle bize aktarıldığını gösteriyor.


Web Sitemiz 2048 bit SSL Güvenlik sertifikası ile korunmaktadır.
©2016 Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği,Tüm Hakları Saklıdır.